BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel Terapi 

 

İnsanlar hayatlarının akışı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşabilirler. Karşılaştığımız zor yaşantılar ya da durumlar bizler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz sonuçlarla bazen başa çıkabilir bazen başa çıkamayabiliriz. Yaşantılarımızın “eskisi” gibi olmadığını hissedebilir, birtakım şeyleri başlatmakta zorluk çekebilir, sadece kendimizle değil çevremizle de sorunlar yaşayabiliriz. Bu gibi durumlarda herkesin ihtiyaç duyabileceği gibi psikolojik bir yardıma ihtiyaç duyarız.

 

Bireysel terapi, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir. Terapi sürecinde kişi her türlü zihinsel malzemeyi çalışabilme olanağı bulmaktadır.

 

Kişi, yalnızlık, üzüntü, utanç, öfke, suçluluk gibi duygularını; eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, depresyon, kaygı, stres, değişim ile baş etmekte güçlük gibi konuları terapi sürecinde çalışabilmektedir.

 

Terapi süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. İnsan, hayatında birçok değişim ile karşılaşmaktadır, kayıpların varlığında hayat akıp gitmekte, yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız olma yolunda uğraş verilmekte, hayatın içerisinde beklenen ve beklenmeyen hayal kırıklıkları yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu değişimler, hayatın her anında, her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Terapi süreci, her sorunun cevabını, her sorunun çözümünü sağlayamasa da, hayatta karşılaşılan sorunlara dair yeni kaynakları kullanmayı, başka bir pencereden bakabilmeyi ve bu kaynaklar doğrultusunda sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.

Terapiye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Bilebilirim?

●Hayatınızda olanlarla baş etmekte güçlük çekiyorsanız,

●Bir destek almadan elinizdeki kaynaklarınız varolan sorunlarınızı çözmenizde yetersiz kalıyorsa böyle bir sürece başlayabilirsiniz.

 

 

 

Terapi psikolojik danışmanlık merkezinde; bireysel terapi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

●Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

●Çözüm Odaklı Psikoterapi

●Varoluşçu Psikoterapi

●Humanistik Psikoterapi

●Duygu Odaklı Yaşantısal Terapi

 

Bireysel psikoterapide kullanılan yöntem, terapi veren danışmanın, danışana uyguladığı belirli testler ve gözlemler sonucunda belirlenir. Bireysel psikoterapi seanslarına katılım, danışanın kendi hür iradesine bağlı ve gönüllülük esanslarına dayanır. Kesinlikle zorla bireysel psikoterapi uygulanmaz çünkü zorla katılımından hiçbir sonuç alınmaz.

Bireysel psikoterapiden bir sonuç alınabilmesi için kesin bir zaman dilimi verilemez çünkü her danışanın kendi içinde bulunduğu durum kendisine özeldir.