Çift Terapisi


 
ÇİFT TERAPİSİ:
 Çift Terapisi, duygusal ilişki içindeki çiftlerin, ilişkilerini daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemidir. Pek çok makale ve yayında Bahçelievler Çift Terapisi, evlilik terapisi ile birlikte veya onun yerine kullanılmaktadır. Ancak okuyucunun zihninde bir netlik sağlama adına ve nişanlı olan veya flört eden çiftlerin katıldığı terapiyi Bahçelievler Çift Terapisi, evli çiftlerin dahil olduğu terapiyi evlilik terapisi olarak adlandırır. Bahçelievler Aile Terapisini ise, ebeveyn ve çocuklar gibi aile üyelerinin dahil olduğu terapi olarak kabul edilir
Bahçelievler Çift Terapisi, her şeyden önce bir ilişki terapisidir. Dolayısıyla, ilişki terapisinin temel özellikleri çift terapisi için de geçerlidir.
 
Çift Terapisi, bireysel terapiden farklıdır. Onu farklı kılan en önemli nokta ilişki odaklı olmasıdır. Bu yüzden çift terapisinde, danışanların ilişki içindeki kendiliklerine odaklanılır. Yani danışanlar için, kim olduklarından ziyade ilişki içinde kim oldukları önem arz eder. Bir başka nokta, çift terapisinde döngüsellik kavramı merkeze alınır. Döngüsellik anlayışına göre, çiftler ilişkiyi birlikte oluştururlar. Buna göre, ilişkinin düzelmesinde ya da bozulmasında her iki tarafın da rolü vardır. Bu yüzden, ilişkide hiçbir taraf edilgen olarak kabul edilmez. Her iki tarafın bir şey yapmaması da bir şey yapmak olarak kabul edilir. Dışarıdan bakıldığında taraflardan biri daha baskın, yönlendirici olabilir. Ancak çift terapisine göre, karşı taraf da, boyun eğici ve kabullenici davranarak ilişkinin belirli bir döngü oluşturmasında rol oynamış olur.
 
Çift Terapisinde değişim, çözüm odaklı bakmayı gerektirir. Çözüm odaklı bakmak, her iki tarafın da, “Sorunların çözümü için ben ne yapabilirim?” bakış açısı geliştirmesi demektir. Genelde bu durum çiftlere şu metaforla izah eldir : “Aynı spor takımında yer alan sporcular olduğunuzu hayal edin. Birinizin hatası sadece onu bağlamaz. Hata bir taraftan bile kaynaklansa, telafi için sizin de mücadele etmeniz gerekir. Yoksa her ikiniz de kaybetmiş oluyorsunuz.”
 
Çift terapisinin gerçekleşebilmesi için, her şeyden evvel taraflardan birinin (ya da her ikisinin) ilişkilerinde bir sorun algılaması gerekir. Hissedilen sorun alanı değişiklik gösterebilir. İnsanların bazıları ilişki içinde anlaşılamamaktan, bazıları sevildiğini hissedememekten, bazıları terk edilme endişesinden, bazıları sadakatsizlikten, bazıları cinsel ilişkideki sorunlardan, bazıları sadakatsizlikten vb. şikayetçi olabilirler.
 
İlişkilerinde bir sorun algılayan çiftler, bir çözüm arayışına girerler. Her sorunda olduğu gibi ilişki sorunlarında da pek çok farklı çözüm yolu söz konusu olabilir. Arkadaşlarla dertleşmek, bir büyükle veya aileyle konuşmak, ilişki ile ilgili kitaplar okumak, sorunları görmezden gelmek, alkol ve sigara gibi maddelere başvurmak, ayrılmayı düşünmek gibi pek çok yöntem, çiftlerin başvuracağı çözüm yolu olabilir. Ancak tahmin edeceğiniz üzere, bu çözüm yollarının bazıları sağlıklı bazıları da sağlıksızdır. Bir şekilde (internetten denk gelerek, televizyondan görerek, kitaplarda rastlayarak, tavsiye üzerine vb.) çift terapisini keşfeden bazı çiftler ise terapi desteği almaya karar verir. Çift terapisi de, bu çözüm yollarının sağlıklı olanları arasında yer alır. Çift terapisi desteği arayan çiftler, daha sonra şu ya da bu şekilde (internetten bularak, arkadaş önerisi ile vb.) bir Bahçelievler Çift Terapistine ulaşırlar ve görüşmeye giderler.
Çift terapisinin yapısı, genel olarak terapistin anlayışına ve teorik eğilimine göre farklılık arz edebilir. Bahçelievler Çift Terapisinin en önemli basamaklarından biri olan bu bölümde, terapinin hedefleri belirlenir. Terapi hedeflerinin belirlenmesinde, her iki tarafın bir mutabakata varması son derece önemlidir. Taraflardan birinin istediği şey öteki tarafın istemediği şey olursa, sağlıklı bir hedeften bahsedilemez. Aynı şekilde, hedeflerin terapi açısından gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Hedefler belirlendikten sonra, müdahale sürecine girilir.Müdahale sürecini, belirlenen sorunların çözümüne dönük adımların atıldığı, birtakım yöntem ve tekniklerin kullanıldığı basamak olarak düşünebilirsiniz. Çift terapisi, sadece seans ortamında gerçekleştirilen bir süreç değildir. Seansta ele alınan konuların pekişmesi için danışanların günlük hayatta da çaba sarf etmeleri gerekir. Bunun için bazen terapist danışanlara ödevler verebilir.
Özetle Çift Terapisi, duygusal bir ilişki yaşayan çiftlerin, ilişkilerini her iki taraf için de daha doyum verici hale getirmek için, belirli psikoterapi tekniklerinin kullanılması yoluyla Çift Terapisti, tarafından gerçekleştirilen son derece işlevsel bir terapi yöntemidir. Tecrübeli ve uzman kadromuzdan destek almak için Bahçelievler Psikolojik Danışmanlık Merkezimizden Psikolog tarafından aile ve çift terapisi desteği alabilirsiniz.