EMDR


Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, travmalarla çalışma üzerine kurulu olan, beynin iki tarafının aynı anda uyarılması ile gerçekleştirilen, hızlı ve etkili tedavi olanağı sağlayan aynı zamanda her yaştan insanın farklı tiplerdeki psikolojik rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde kullanılan bir psikoterapi şeklidir. Bu yöntem, kişinin hayatının belli bir döneminde yaşamış olduğu travmanın şu anki günlük hayatının üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefler. Bu yöntemin amacı travmatik yaşantının ortadan kaldırılması değildir, insan bünyesinde olayın yaşattığı travmatik duygu ya da durumun hazmının kolaylaştırılmasıdır bu süreçte bakırköy psikolog ve danışan arasında iyi bir terapötik  bağın kurulması gerekir. 


Peki Emdr ne zaman uygulanmalıdır?
Kişinin günlük hayatta karşılaştığı ve işlevselliğini bozan duygusal, davranışsal ya da ruhsal durumlar var  ise ve kişi bu işlevsel bozukluktan dolayı işine devam edemiyor ya da sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşıyor ise bu sorunların altında  travmatik bir öykünün varlığından söz edebiliriz.  Emdr bu travmayı ortadan kaldırmak için değil yaşanılan travmatik durum ya da olaya karşı duyarsız olmanızı sağlayacaktır, bu sayede duyarsız olduğunuz durum artık  bilinç dışı olarak günlük hayatınızda karşılaştığınız sorunlara sebep olmayacaktır. Eğer bahçelievler psikolog gerekli görür ise danışanın travmatik öyküsüne ve yaşına bağlı olarak bahçelievler aile terapisi ya da çift terapisi de uygulayabilir.


Peki bu yöntem nerde ve kim tarafından uygulanabilr?
Alanında eğitim almış psikologlar tarafından bahçelievler psikoloji danışmanlık merkezi , klinik ya da hastanelerde uygulanabilen bir yöntemdir. Psikolog emdr uygulayabilmek için psikoloji lisanının yanında emdr eğitimini almış olmalıdır. 


 Peki yöntem kimlere uygulanabilir?
 Genellikle fiziksel olarak algılanan histerik rahatsızlıkların,  psikolojik rahatsızlıkların ya da travmatik durum yaşamış bireylerin çoğunda tedavi amaçlı uygulanan en etkin terapi yöntemlerinden biridir. Bu rahatsızlıkların ya da durumların  içerisinde  Kompleks travmalar, kaygı bozuklukları,  yas, migren, stres, kronik ağrılar, cinsel işlev bozukluğu, fobiler, vb durumların varlığının olduğunu söyleyebiliriz. EMDR esnasında danışan bilinçlidir ve bu bilinçlilik ile travmatik olaya, duruma odaklanması istenir. Bilimsel araştırmalarla desteklenen, bir çok olumlu geri dönüşlere sahip, sorunu kaynağından çözmeyi hedefleyen, etkili temellere dayandırılan ve kişinin yaşam kalitesini artıran bir terapi ekolüdür. Herkese uygulanabilen bu terapi bahçelievler çocuk psikoloğu tarafından çocuk danışanlara da uygulanabilir.


EMDR kaç seansta biter?
EMDR uygulama süresi danışana göre değişkenlik gösterir, belli bir zaman aralığı vermek sağlıklı bir tutum olmaz, çünkü yaşanılan durum ve danışanın bu durum ya da olayı anlamlandırma  ya da yorumlama tarzı farklılık taşır.