ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ


Bahçelievler ataköy çocuk psikoloğu, çocukların psikolojik sorunlarının yol açtığı davranışsal, ruhsal ya da duygusal olumsuzluklar ile ilgilenen, uygun tedavi yöntemi ile çocuğun gelişiminde olumlu değişimleri amaçlayan ve bunu çocuk merkezli uygulayıp eğitimlerini bu alanda tamamlayan terapisttir. Çocuk psikoterapisi hikaye tamamlama, hikaye anlattırma, oyun terapisi, duygu kartları, duygu ifadesi oyunları, resim çizdirme gibi teknikleri içerisinde barındıran geniş bir başlıktır ve çocuğun davranış, tutum ya da ruhsal sıkıntılarını iyileştirmede oldukça etkilidir.

 Peki veli ya da bakım veren olarak çocuğun bakırköy psikolog ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabiliriz? aslında bu sorunun cevabı gayet açık ve anlaşılırdır. Eğer çocuk aile, okul ya da arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşıyor ise ve bundan muzdarip olduğunu belirtiyor ya da siz gözlemleyebiliyorsanız bu aşamada erken tedavi ve erken müdahale çok yararlı olacaktır. Bu davranış şekilleri çocuktan çocuğa ve çocuğun yaşına göre farklılık gösterebilir. Her çocuk özeldir  ve birbirinden farklı tutum ve davranışa sahiptir bu farklılığı anlamak ebeveyner için zor bir durum haline geldiği gibi çözüm üretememekte kötü hissettirebilir. Bu aşamada davranışı anlayıp çözüm üretmek ve uygun tedavi yöntemini belirlemek bakırköy psikolog ve terapi süreci ile gerçekleşecektir.  Peki bu davranışlar nelerdir?  


Örneğin; çocuğun aile ya da okul ortamında yaşıyor olduğu uyum sorunu, konuşma sorunları, bir takım korkularının olması, çabuk sıkılma, agresif davranışlar, çekingenlik, tırnak yeme, alt ıslatma, uyku ve iştah sorunları, okul başarısızlığı vb davranışlar. Bu davranışların çözümü ve yetişkinlik döneminde çocukta kalıcı bir probleme dönüşmemesi için psikoterapi uygun bir tedavi şeklidir. Genellikle çocuklarda uygulanan psikoterapi yetişkinlere uygulanan psikoterapiye göre daha kısa sürede sonuç vermektedir çünkü çocuklar gelişim evresindedirler ve değişime daha çabuk ayak uydurabilirler.  
Psikolog eğer uygun görür ise çocuk psikoterapisine ilave olarak aile terapisine ya da çift terapisine yönlendirebilir. Çocuk terapisi aslında aile, çocuk ve psikolog  ile olan işbirliğini kapsar çünkü kendini iyi ifade edemeyen bir çocuk ailesinin desteğine ve yardımına ihtiyaç duyar bu aşamada aile ile psikolog işbirliği ve terapi süreci içerisinde iletişim halinde ilerlemelidir. Bahçelievler alieterapisi Ataköy aile terapisi ile süreci hızlandırabilirler. Peki bir çocuk psikoloğa götürülürken nasıl bilgilendirirlmelidir? 


Öncelikle ilk seans doğru aktarım ve terapi süreci açısından çok önemlidir bu nedenle çocuk terapiye getirilmeden önce aile ve atköy psikolog bahçelievler psikolog arasında iyi bir iletişiminin sağlanmış olması gerekir. Psikolog, çocuğu ikna edebilmek için ya da  çocuğun isteyerek gelebilmesi için aileyi bilgilendirir ve yönlendirir. Terapi süreçleri kapsamlı bir serüvendir  ve bu aşamada bahçelievler psikoloji danışmanlık merkezi doğru bir seçim olacaktır.