Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, ( BDT)


Bakırköy psikolog, ataköy psikolog, ruh bilimci olarakta adlandırılan psikoloji bilimi ile uğraşan ve insanların ruhsal, duygusal ve davranışsal problemlerini iyileştirmeyi, işlevselliği olumsuz etkileyen durumBilinçselları ortadan kaldırmayı, danışanın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve kişiye uygun psikoterapi yöntemini belirleyip uygulayan bir meslek dalıdır. Psikoterapi, çok geniş bir başlık olup içinde en etkili tedavi yöntemlerini barındırmaktadır, bu yöntemler arasında birazdan anlatacağımız BDT ile birlikte Emdr, Varoluşçu terapi, Psikoanalitik terapi, bahçelievler aile terapisi, bahçelievler çift terapsi vb. terapi yöntemleri vardır.


BDT, çokça tercih edilen ve tedavi açısından etkili olan bir psikososyal müdahaledir. Bu terapi yöntemi kişilerin, durumları-olayları anlama şekilleri ile davranışları arasında karşılıklı etkileşim halinde olan bir bağ olduğunu savunur. Bilişsel ve öğrenme ilkelerine dayandırılan, düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiği savunulan ve çokça tercih edilen bu terapi  şekli genellikle depresyon, okb, anksiyete, fobiler, travma ve travma sonrası stres bozukluğu, bipolar bozukluk, yeme bozuklukları, madde bağımlılıkları, dikkat eksikliği gibi sorunların tedavisinde kullanılır. BDT eğitimini almış ve lisans eğitimini tamamlamış bir bahçelievler psikolog ya da psikiyatrist bahsettiğimiz terapiyi uygulayabilir.  


Bu terapi kişiye gerekli farkındalıkları kazandırmayı ve kişinin kendine farklı açılardan bakabilmesini sağlar. Terapiye olan istek ve güven terapi sonucunu olumlu yönde hızlandırır. Terapistin amacı  terapi sürecinde kişinin duygu ve davranışlarına sürdürülebilir bir değişiklik kazandırıp düşüncelerinde farklılık oluşturabilmektir. Danışana düşüncelerinin gerçeklik ile olan yakınlığını ya da uzaklığını fark ettirmek terapi süresince çok yararlı olacaktır sonrasında gerçekliğe olan yakınlık seviyesi danışana şimdiki gerçeklik hakkında bilgi verecek ve rahatsız olduğu duygu, düşünce ya da davranışlardan uzaklaşabilmesi için bir temel oluşturacaktır. 
BDT, uygun görüldüğü taktirde her yaş aralığı için kullanılabilir, genellikle yetişkinler için kullanıldığı sanılan bu yöntem aslında çocuk ve ergen terapisinde de oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Alanında eğitim almış oyun terapisti ya da bahçelievler çocuk psikoloğu bu terapi yöntemini uygun gördüğü çocuk ya da ergende rahatça uygulayabilir. BDT'nin uygulandığı yerler klinik, bakırköy psikoloji danışmanlık merkezi  ya da hastanelerdir.