AİLE TERAPİSİ


Bahçelievler aile terapisi, anne-baba ve çocuk arasındaki etkileşimi güçlendirip aile üyeleri arasındaki mevcut çatışmaları olumlu bir şekilde çözüme ulaştırmaya, tutumları ya da davranış biçimlerini iyileştirmeye odaklanan bir terapi şeklidir. İçine doğduğumuz aile yapısı aslında gelecekteki biz hakkında bir çok mesajı verebilir, umursanmayacak kadar değersiz görülebilen aile içi olaylar, durumlar ya da tutumlar gelecekte aile üyelerinin sosyal yaşantılarını, okul hayatlarını, kişilerarası ilişkilerini ve benlik algısını olumsuz yönde etkileyebilir. Aile üyeleri arasındaki bağı ve etkileşimi artırmak için terapi süreci en etkili yöntemdir. Gelişen teknoloji ve ebeveyn çocuk arasındaki kuşak farkından dolayı aile bireylerinin birbirleri ile olan etkileşimleri sekteye uğruyor olabilir bu düzeni sağlamak ve aile üyelerine gerekli farkındalıkları kazandırmak ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmak aile terapistinin görevlerindendir. Bu nedenle bahçelievlerevler psikolog geniş kapsamlı bir çalışma sürecine hakim olmalıdır.

Gerekli görüldüğü vakitte çiftler arasındaki uyumu ve etkileşimi güçlendirmek adına çift terapisi uygun görülebilir. Bahçelievler çift terapisi ve çocuğunda ilave edildiği aile terapisi çok etkili sonuçlar ve hızlı iyileşmeler sağlayabilir. Diğer terapi şekillerinde olduğu gibi aile terapisinin de belli çizgilerle belirlenmiş bir terapi süresi mevcut değildir, bu aşamada ailenin terapiye olan inancı ve sürece olan güveni belirleyici olacaktır.

Diğer bir yönden, aile üyelerinden en savunmasız ve kendini ifade etme konusunda yetersiz olabilecek birey hiç kuşkusuz çocuktur, o nedenle aile terapisine ek olarak psikolog gerekli gördüğü taktirde bahçelievler çocuk psikoloğu ile etkileşim halinde olabilir ya da çocuk merkezli çalışan bir bakırköy psikolog meslektaşına yönlendirebilir. Aile danışmanlığının çalışma konuları geniş kapsamlı olup çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; Çiftlerin iletişim problemleri, ailede sorun çözme yolları, aldatılma, çiftlerde uzlaşma problemleri, Aile çatışmaları, sadakatsizlik vb bir çok konu ya da durum sonucunda aile terapisi tercih edilmektedir. Aile terapileri bahçelievler psikoloji danışmalık merkezi içerisinde uygun görülen zaman aralığında verilebilir.