Psikoterapist seçiminde nelere dikkat edilmeli?


Hepimiz hayatımızın belli bir döneminde psikolojik destek almak istemişizdir. Psikoterapist seçerken kuşkusuz her bireyin kendine göre belli kriterleri bulunmaktadır. Mesela bazı danışanlar inançlı bir psikolog tarafından psikoterapi almak isterken bazı danışanlar için psikoterapistin erkek ya da kadın olması önemlidir. Bazı danışanlar içinse psikoterapistin yaşı ve tecrübesi önemlidir. Peki bu kriterler acaba doğru mu? Bir psikoterapistin inançlı olması ya da inançsız olması önemli mi? Kadın veya erkek olması psikoterapinin seyrini değiştirir mi? Psikoterapistin yaşı ve tecrübesi ne kadar önemli? Bu sorular elbette kafanızda büyük bir soru işareti. 
Bir psikoterapisti tanımlarken ruh sağlığına ilişkin sorunları bilimsel kuramlara dayanan yöntemlerle sağlıklı hale getirmeye çalışan uzman kişi olarak tanımlayabiliriz. Peki psikoterapist olmak için yalnızca eğitim almak ve bilimsel yöntemler kullanmak yeterli mi? Psikoterapist olmak için yalnızca eğitim almak yeterli değildir. Belli özellikler ve etik kurallara uymak önemlidir. 
Bir psikoterapist tüm danışanlarına karşı objektif olmalıdır. Danışan, psikoterapist karşısında toplum tarafından onaylanmayan ve psikoterapistin hayat görüşüne uymayan bir durum anlatabilir. Psikoterapist böyle bir durum karşısında olaylara tamamen mesleki ve objektif bir biçimde yaklaşmalı ve danışanı yaptıklarından dolayı yargılamamalıdır. 
Ayrıca psikoterapistin eğitimi çok önemlidir. Ülkemizde medyatik araçlarla birlikte psikoterapi oldukça popüler hale gelmiş ve olması gerekenden farklı şekillerde yansıtılmıştır. Popüler hale gelen psikoterapi alanında ekonomik açıdan büyük kazançlar meydana gelmesiyle beraber uzman olmayan kimseler ve kurumlar tarafından psikoterapi eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Psikoterapi almaya karar verdiğinizde kesinlikle psikoterapistin diplomasına bakmalı ve eğitimini nerden aldığına dair araştırmalarınızı yapmalısınız. Ek olarak eğitim aldığı kurumun ne kadar yetkin olduğunu öğrenmelisiniz. 
Psikoterapistlerin yöntemleri belli yaklaşımlara dayanmaktadır. Psikoterapi almadan önce psikoterapistinizin bağlı olduğu yaklaşımını öğrenmeli ve hangi yaklaşımın sizin için uygun olduğunu araştırmalısınız. Psikoterapi yaklaşımları bilişsel davranışçı yaklaşım, psikanalitik yaklaşım, varoluşçu yaklaşım, bütüncül yaklaşım vb. şeklinde liste uzayabilir.
Bir psikoterapist her alanda uzman değildir. Bazı psikoterapistler çocuklarla çalışırken bazıları ergenlerle bazıları ise yetişkin ve yaşlılarla çalışabilir. Her psikoterapistin uzmanlık alanı sınırlıdır. Hiçbir psikoterapist her alanda uzman olamaz. 
Psikoterapist sizin arkadaşınız değildir. Psikoterapistle aranızda belli sınırlar bulunmalıdır. Psikoterapistle arkadaş olamazsınız. Psikoterapistle seanslarınızda aranızdaki sınır yıkıldığında artık psikoterapiden çok sosyal bir ilişkiye dönüşür ve objektiflik kaybolur. 
Sonuç olarak sizin için bir psikoterapistin inancı, cinsiyeti ve tecrübesi gibi faktörler önemli olabilir ancak bir psikoterapistin inancı, cinsiyeti ya da tecrübesi onu iyi psikoterapist yapmaz. Yukarıdaki bahsettiğim kriterler dikkate alınmalı ve buna göre psikoterapist seçilmelidir. Aksi takdirde psikoterapi işlevsiz hale gelecek,  paranız ve zamanınız boşuna harcanacaktır.